ПРАЗНИК НА ОБЩИНАТА

„Процедура за прием на проекти по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за ВОМР на МИГ – Елхово – Болярово

17 Октомври 2018 г.

Управителният съвет на МИГ - Елхово - Болярово одобри проект на обява, насоки и образци на документи за кандидатстване по мярка мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства"

пълен текст

Боляровските туристи във вълшебния свят на Ориента

12 Октомври 2018 г.

 

           Към поредното си предизвикателство - вълшебния свят на Ориента, се отправиха на 28 септември 2018 година  

пълен текст

Програма за празника на град Болярово

11 Октомври 2018 г.

26 октомври - Димитровден

пълен текст