ПРАЗНИК НА ОБЩИНАТА

Двустранната човешка същност

19 Януари 2018 г.

Бинка Величкова

 

        Нещата в живота често не са такива, каквито изглеждат. И с хората е така. До този извод се стигна при анализа на приказката „Принцесата върху граховото зърно" 

пълен текст

ПРОДЪЛЖАВА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА БОЛЯРОВО”

19 Януари 2018 г.

        Проектът «Осигуряване на топъл обяд в община Болярово», финансиран по Договор № BG05FMOP001-3.002-0006-C01 между Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция" 

пълен текст

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

17 Януари 2018 г.

 

На 25 януари 2018 година от 9.00 часа в Поликлиниката в град Болярово 

пълен текст