Начало » Новини » Новинa
Актуално
Обучителен курс за млади природозащитници по трансграничен проект

5 Януари 2018

Обучителен курс за млади природозащитници по   трансграничен проект

 

        На 28 и 29 декември 2017 г. в компютърната зала на Читалище „Възраждане-1912", град Болярово се проведе обучение на 15 ученика от СУ"Д-р П. Берон", град  Болярово под наслов „Млади еколози". Обучителният курс е по проект „Подобряване на капацитета за защита на природата чрез засилване на сътрудничеството между младите еколози на общините Болярово и Кофчаз", договор № РД-02-29-47 , финансиран от  Европейският съюз чрез програма ИНТЕРРЕГ ИПА България- Турция.

        Курсът включваше четири модула, предоставящи информация в областите химия, биология, физика и екосистеми. Познанията, които получиха младите хора, обхващаха биотични и абиотични фактори на хабитатите, екосистеми и биоми, взаимовръзки между ресурсите и природните системи и др. подобни.

        В началото и в края на двудневното обучение участниците попълниха тестове, измерващи степента на познанията им по представените теми. Допълнително, се проведе разговор, в който младите хора споделиха притесненията си за нарастващото замърсяване на околната среда, пожарите, бедствията и човешките дейности, които нарушават екологичното равновесие и все повече създават поводи за тревога за бъдещето на планетата.

     Проектът е със срок от 12 месеца и се изпълнява в партньорство с община Кофчаз от Република Турция  и предвижда изпълнение на иновативни дейности, целящи да привлекат вниманието на младите хора от двете страни на границата на Р България и Р Турция към проблема с опазването на околната среда.

       Проектът е на стойност 78 367,03 евро и е с продължителност  до 20.03.2018 година.

 

  •